ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

31.03.2019

Потвърждение за приемането на резюмето

05.04.2019

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка  за публикация Форма “В”или ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

15.05.2019

Заплащане на конферентните такси

15.05.2019

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конференцията

10.06.2019

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

10.06.2019

Регистрация на участниците
от 16:00 до 20:00 часа
от 08:00 до 10:00 часа


24.06.2019

25.06.2019

Откриване на Kонференцията 10:00 часа

25.06.2019

Отпътуване на участниците

27.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
11-14.03.2019, BOROVETS, BULGARIA

XII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
13-16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13–16.03.2019 BOROVETS, BULGARIA


XXVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
10-12.04.2019 PLEVEN, BULGARIA


VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
29.05-01.06.2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


XXVII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
17-20.06.2019 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
19-22.2019
VARNA, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
19-22.06 2019
VARNA, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2019
BURGAS, BULGARIA


VII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2019 BURGAS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
28-31.08.2019 BURGAS, BULGARIA


V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
09-12.09.2019

VARNA, BULGARIA

XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.09.2019
VARNA, BULGARIA

III INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
09-12.12.2019, BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2019 BOROVETS, BULGARIA